Tilaukset ja asetukset

Toimitusehdot

Sisällys

 1. Yleistä
  1. Kolmannen osapuolen sisältö
  2. Ylivoimainen este / Force Majeure
  3. Asiointi
  4. Sopimusehtojen muutos
 2. Asiakas
  1. Yksityisyys
  2. Asiakastietojen poisto
 3. Tuotteet ja hinnat
 4. Maksaminen
 5. Toimitus
 6. Peruutusoikeus
 7. Palautusoikeus
 8. Virhe- ja korvausvastuu
 9. Reklamaatiot ja valitukset
  1. Tietoja valitusoikeudesta
 10. Lisäpalvelut
 11. Tarjoukset sekä rajoitukset
 12. Sovellettava lainsäädäntö erimielisyyksissä
 13. 1. Yleistä

  Coolshop.fi

  Coolshop:n omistaa
  Entertainment Trading A/S

  Loftbrovej 28-30
  DK-9400 Nørresundby
  Tanska

  Puhelin: +45 899 399 10
  CVR.: 26457602
  ALV-tunnus: FI 25541508
  Perustettu: 2002 - Tanska
  Email: info (a) coolshop.fi

  Ehdot päivitetty: 30.04.2016

  Coolshop on internetkauppa, josta asiakkaat voivat tilata tuotteita että palveluita, joita Coolshop myy suoranaisesti, sekä muiden yritysten tuotteita joita muut yritykset myyvät Coolshop:n sivujen kautta.
  Seuraavia ehtoja sovelletaan Coolshop:n ja asiakkaan välisessä tehtävässä kaupankäynnissä. Kauppasopimuksen mahdollisen kolmannen osapuolen kohdalla noudatetaan myös kuluttajansuojalakia sekä muita kolmannen osapuolen määrittelemiä ehtoja yhdessä näiden ehtojen kanssa.

  1.1 Kolmannen osapuolen sisältö

  Kaikki sivustolla olevat tavaramerkit ovat niiden oikeudellisten haltijoiden omaisuutta. Coolshop voi tarjota linkkejä muille sivustoille, joiden sisältöön Coolshop:lla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Coolshop ei pysty takaamaan kolmannen osapuolen linkkien ja muun sisällön oikeudellisuutta taikka ajankohtaisuutta, eikä sitä että kolmas osapuoli noudattaa samoja yksityisyys- sekä turvallisuusehtoja kuin Coolshop. Linkin haltija on vastuussa linkin sisältämästä sisällöstä.

  1.2 Ylivoimainen este / Force Majeure

  Coolshop ei ole vastuussa vahingosta taikka muista virheistä jotka ovat aiheutuneet ylivoimaisen esteen taikka ylivoimaisen tapahtuman vuoksi, taikka tapahtumien vuoksi joihin Coolshop:lla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa taikka estää kohtuullisesti. Ylivoimainen este on esim. lainvoimaiset lakot, sotatilanteet, tulipalo, sääolosuhteet, terrori-iskut, muutokset lainsäädännössä, tekniset ongelmat, kommunikaatio-ongelmat, ongelmat tavarantuottajan kanssa, taikka em. syistä aiheutuneet tilanteet, sekä muut vastaavanlaiset tilanteet. Ylivoimaisen esteen aiheuttamassa tilanteessa vastuu vahingonkorvauksesta purkautuu. Coolshop on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä kaikista mahdollisista ylivoimaisista olosuhteista jotka vaikuttavat kauppasopimukseen.

  1.3 Asiointi

  Asioidessasi Coolshop:ssa ensisijainen viestintäkeinomme on sähköpostitse. Pääasiallinen asiointikieli Coolshop:n kanssa on englanti. Osa Coolshop:n kanssa solmituista sopimuksista ovat tanskankielisiä. Tiedotteet ja muut yhteydenotot tehdään asiakkaan profiilissaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  1.4 Sopimusehtojen muutos

  Coolshop pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja yksipuolisella päätöksessä ilman ennakkoilmoitusta.

  Tilaukset noudattavat tilaushetkellä voimassaolleita ehtoja, jotka ovat sillä hetkellä luettavissa Coolshop:n kotisivuilta. Kaikki ehtomuutokset ovat välittömiä ellei ehdoissa toisin mainita. Viimeisimmät voimassaolevat ehdot ovat aina luettavissa Coolshop:n kotisivuilta. Asiakkaalle ei välttämättä ilmoiteta erillisesti ehtojen muutoksesta esim. sähköpostitse. Asiakkaan on aina luettava ja hyväksyttävä ehdot ennen kaupan tekemistä.

  2. Asiakas

  Coolshop.fi myy tuotteita yksityisasiakkaille jotka ovat täysi-ikäisiä (myöhemmin asiakas) sekä alle 18-vuotiaille heidän huoltajansa suostumuksella. Alle 18-vuotiaan tekemät luottokorttimaksut ovat ehdottomasti kiellettyjä.

  Coolshop voi tehdä kauppasopimuksia myös suoraan yritysten välillä tapauskohtaisesti solmittujen kauppaehtojen mukaisesti.

  Tilaamalla Coolshop:sta asiakas luo käyttäjätilin kauppaan. Asiakas on velvollinen tarjoamaan myyjälle ajankohtaisimmat ja oikeudelliset tiedot. Asiakan on vastuullinen kaikista virheistä hänen ilmoittamistaan tiedoista. Tietoja säilytetään ja suojaan Coolshop:n toimesta Coolshop:n yksityisyysehtojen mukaisesti. Yksityisyysehdot ovat osa näitä ehtoja.

  Asiakas voi hallinnoida tietojaan milloin tahansa sekä nähdä tilauksensa tilan että nähdä lataustuotteensa Coolshop asiakastilinsä kautta.

  Asiakas on velvollinen säilyttämään kirjautumistunnuksensa salaisena sekä olemaan luovuttamatta tietoja kenellekään toiselle. Kaikki kirjautumistietoja koskeva tieto on asiakkaan vastuulla ja asiakkaan on suojeltava ko. tietoja. Kaikki sisäänkirjautumistietoja sisältävät dokumentit on säilettävä siten että ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin. Kykenemättömyys tietojen suojelemiseen johtaa virhevastuun siirtymiseen asiakkaalle mikäli toinen henkilö käyttää asiakkaan tietoja tilauksen luomiseen asiakkaan nimissä.

  Asiakkaalle voidaan lähettää pyyntöjä mm. tilatun tuotteen arvostelemiseen taikka kyselyn täyttämiseen. Asiakas ei ole velvollinen vastaamaan näihin viesteihin taikka kyselyihin taikka arvostelemaan tuotetta.

  Tavaran vastaanottaessa havaitut vahingot on ilmoittettava tuotteen myyjälle, Coolshop:lle, ilman aiheetonta viivästystä. 14 päivää vastaanottamisen jälkeen ilmoitettuja vahinkoja ei katsota aiheutuneen joko lähettäjän taikka tavarantoimittajan toimesta taikka velvollisuuksien laiminlyömisestä. Kaikki näihin ehtoihin vaikuttavat poikkeustapaukset vahinkotilanteissa käsitellään tapauskohtaisesti asiakkaan ja asiakaspalvelijan välillä.

  Asiakastili jota on käytetty näiden ehtojen vastaisesti voidaan sulkea ilman varoitusta.

  2.1 Yksityisyys

  Näihin ehtoihin kuuluva yksityisyysehdot ovat luettavissa täältä: https://www.coolshop.fi/minisite/t/privacy

  Evästeitä koskevat ehdot ovat luettavissa täältä: https://www.coolshop.fi/minisite/t/cookie

  2.2 Asiakastietojen poisto

  Asiakastietojen poistoa koskeva pyyntö käsitellään näiden ehtojen mukaisesti ja pyyntö tullaan täyttämään Suomalaisten lakien sekä EU säädösten mukaan koskien yksityistietoja, sekä ilman aiheetonta viivästystä.

  3. Tuotteet ja hinnat

  Kaikki sivustolla olevat hinnat sisältävät kaikki maksettavat verot sekä toimituskulut, ellei asiasta toisin mainita. Kaikki tuotekuvaukset ovat mahdollisimman tarkkoja, tietojen tullessa suoraan tuotteen julkaisijalta taikka sekä valmistajalta. Mikäli tuotteen hinta ei ole oikeanmukainen, tuotetta ei myydä asiakkaalle mikäli asiakkaan voidaan olettaa ymmärtäneen hinnan olevan virheellinen.

  Tuotekuvat ovat vain havainnollistavia. Kuvat eivät välttämättä edusta tuotteen laatua, luontoa, kuntoa taikka alkuperää. Coolshop ei ole vastuussa kolmansien osapuolien tarjoamista tiedoista. Ellei tuotteen tiedoissa tai nimessä toisin mainita, tuotteen kieli on englanti kuten myös tuotteen manuaali / käyttöohjeet.

  Tuotteet myydän siihen hintaan joka on sovittu tilauksen varmistuksen yhteydessä. Tuotteiden hinnanmuutoksista ei erikseen ilmoiteta asiakkaalle, mutta asiakkaalla on oikeus ilmoittaa myyjälle tuotteen hinnanalennuksista jolloin tilauksen hinta voidaan neuvotella tuotteen hinnanalennuksen mukaisesti.

  Coolshop:n myymät tietokone- sekä konsolipelit toimivat Suomen markkinoille tarkoitetuissa laitteissa, vaikka tuotteessa lukisikin toisin. Pelien aluerajoituksista ilmoitetaan selkästi tuotekuvauksessa, mikäli tuotetta ei voida selkeästi olettaa toimivan oletetun mukaisesti Suomessa.

  Pidätämme oikeuden muuttaa tilauksen toimituspäivää muuttuvien julkaisupäivien yhteydessä emmekä kanna vastuuta tilausten myöhästymisestä julkaisupäivästä.

  Coolshop on Pan-Eurooppalainen yritys, jonka päätoimisto sekä päävarasto sijaitsevat Tanskassa. Osa Coolshop:n myymistä tuotteista voi tulla tavaramerkkien haltijoiden Manner-Euroopan toimipisteistä.

  Coolshop ei ole vastuussa tilaamaan tuotetta valmistajalta täyttääkseen kauppasopimuksen tilauspyynnön, vaikkakin tilaus olisikin jo varmennettu. Lopetettuja tuotteita sisältävät tilaukset tullaan maksamaan takaisin asiakkaalle tuotekohtaisesti.

  Hintatakuu

  Tuotteet, jotka on merkitty hintatakuumerkillä noudattavat hintatakuumme ehtoja, jotka ovat näkyvissä osoitteesta: https://www.coolshop.fi/minisite/t/prisgaranti sekä näitä hintoihin kohdistuvia ehtoja. Tilanteissa joissa hintatakuun ehdot ovat merkittävästi ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, vain näitä ehtoja noudatetaan ilman hintatakuuehtoja.

  4. Maksaminen

  Voit maksaa seuraavilla maksutavoilla: verkkopankissa, luottokortilla, sekä kolmannen osapuolen tarjoamalla erämaksupalvelulla. Kaikki maksut suoritetaan euroissa.

  Viimeisimmät sekä ajankohtaisimmat maksutavat ovat aina luettavissa osoitteesta https://www.coolshop.fi/minisite/t/payment.

  Coolshop on Tanskalainen myyjä jolloin on mahdollista että kortinmyöntäjäsi veloittaa pienen provision ulkomaille suoritetuista maksuista. Tämä ylimääräinen veloitus on silloin kortinmyöntäjän tekemä, ei Coolshop:n. Jotkin pankit veloittavat vain eri valuutalla tehtävissä maksuissa, jolloin he veloittavat kurssimuutoksesta. Kaikki mahdolliset lisämaksut riippuvat kuitenkin aina korttisopimuksestasi sekä kortinmyöntäjästäsi.

  Jos sinulla on kysyttävää laskutuksesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

  Saat ilmoituksen sähköpostitse, kun olemme lähettänyt tilauksesi sinulle. Mahdolliset vastalauseet on tehtävä neljän työpäivän kuluessa ennakkoilmoituksen lähettämistä.

  Jos maksat luottokortilla, olet aina suojattu mahdollista väärinkäyttöä vastaan. Sinulla on mahdollisuus kieltäytyä maksamasta vastaanottamaasi maksupyyntöä. Sinulla ei ole omavastuuta, jos korttiasi on väärinkäytetty verkkokauppassa, joka käyttää SSL (Secure Socket Layer) ominaisuutta maksujen turvaamiseen.

  Luottokorttisi maksutiedot salataan (SSL), ja vain luottokorttiyhtiö osaa lukea salatut maksutiedot. Coolshop:lla tai muilla tahoilla ei ole mahdollisuutta lukea tietoja.

  Turvallisuussyistä teemme pistetarkistuksia tilauksiimme varmistaaksemme, että tilaustiedot ovat oikeutettuja ja, että korttia käyttää kortin omistava henkilö. Väärinkäyttötapausten estämiseksi voimme siis pyytää sinua lähettämään meille kuvan tai skannauksen ajokortistasi tai passistasi varmistaaksemme, että tiedot täsmäävät kortinhaltijan tietojen kanssa. Varmistustapauksessa lähetämme asiasta erikseen sähköpostin, emmekä kysy arkaluontoisia tietoja. Jos olet epävarma lähetettävien tietojen asiallisuudesta, voit kysyä ja varmistaa pankiltasi, että kysymiemme tietojen lähettäminen on täysin vaaratonta.

  Tiliotteessasi maksutapahtumat Coolshop:lta voivat olla Entertainment Trading –nimikkeellä.

  Mikäli käytät Coolshop –pisteitä tilauksen osittaiseen maksamiseen, niin voit nähdä pistekohtaiset ehdot osoitteesta: https://www.coolshop.fi/minisite/t/point

  Et voi voi käyttää enemmän Coolshop Palkintopisteitä tilauksen tekemiseen, kuin mikä tuotteen hinta on pisteinä. Coolshop pidättää oikeuden laskuttaa pisteistä johtuvan hinnanerotuksen.

  Maksuvaraukset

  Luodessasi tilauksen luottokortilla maksu tullaan mitä todennäköisimmin varaamaan tililtäsi. Varsinainen veloitus kuitenkin tapahtuu vasta kun tilaus lähetetään varastostamme. Huomaathan että jos päivität maksutietosi tilaukseen, niin silloin ns. tuplavaraus on mahdollista. Luottoyhtiösi tekee automaattisesti uuden maksuvarauksen tilillesi ilman, että vanha varaus poistetaan. Luottoyhtiö on siis varannut maksun kahdesti tililtäsi. Tämä ylimääräinen varaus katoaa automaattisesti noin 30 päivän kuluessa. Mikäli haluat ylimääräisen varauksen raukeavan nopeammin, niin voit ottaa yhteyttä pankkiisi. Huomaa, että Coolshop ei tee ylimääräistä varausta ja, että varaus näkyy vain pankissasi. Meillä ei valitettavasti ole suoraa keinoa poistaa ylimääräistä maksuvarausta, koska se ei ole meidän tekemämme.

  5. Toimitus

  Kaikki toimitusaika-arviot on luotu tilausten toimittamiseen käytettävien tavarantoimittajien Coolshop:lle ilmoittamien tietojen mukaan, sekä tavarantoimittajilta että –julkaisijoilta saamien tietojen perusteella.

  Toimitusaika riippuu siitä onko tuotetta varastossa. Toimitus varastostamme löytyvien tuotteiden kohdalla on arviolta 2-3 arkipäivää, perustuen tavarantoimittajiemme toimitusaikatilastoihin. Kiireisinä sesonkiaikoina, kuten Jouluna ja merkittävien tuotejulkaisuajankohtina, tuotteiden toimitusajoissa voi ilmetä viivästyksiä meistä riippumattomista syistä.

  Voit aina tarkistaa tilaustesi tilanteen osoitteessa Coolshop.fi. Päivitämme tietojamme jatkuvasti uusimmilla tiedoilla jotka saamme valmistajiltamme. Klikkaa "Profiilini"oikeasta yläkulmasta ja valitse vasemmalla näkyvästä valikosta ylin vaihtoehto ”Tilaukseni”. Tilatessasi tuotteita voit aina nähdä odotetun toimitusajan ja tuotteen saatavuuden tuotetiedoista ennen tilaamista.

  Tilauksen lähettämisen jälkeen lähetämme tilausvahvistuksen sähköpostitse sinulle. Sähköposti luodaan automaattisesti ja lähetetään viimeistään illalla noin klo. 19:00 Tanskan aikaa. Vastaanotettuasi vahvistuksen, Tanskan Posti on noutanut lähetyksen varastoltamme ja tilauksesi on matkalla ilmoittamaasi toimitusosoitteeseen. Jos tilauksesi ei ole saapunut 10 päivän kuluessa, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumma ja voimme aloittaa lähetystutkinnan. 10 päivän odotusjakson jälkeen olemme odottaneet lain vaatiman ajan ja voimme todeta, että Coolshop ja tavarantoimittaja ovat tehneet kaikkensa tavaran toimittamiseksi kohtuullisessa ajassa.

  Coolshop ei ole vastuussa, jos tilaustiedot on annettu väärin ja tilaus on lähetetty väärään osoitteeseen johtaen lähetyksen kadottamiseen/menettämiseen.

  Ilmainen toimitus yli € 29,95 tilauksista. Ostoksille, jotka ovat alle tuon summan lisätään toimitusmaksu € 3,95. Esimerkiksi, jos tilaus sisältää kaksi tuotetta, joista vain toinen on varastossa, niin se lähetetään välittömästi. Puuttuva tuote lähetetään heti ilman lisäkuluja, kun sitä löytyy varastostamme. Huomaa kuitenkin, että jos tilaus sisältää ns. Bulkki/bundle-tarjouksen (tuote jota voi ostaa vain useamman kappaleen kerrallaan) niin tilausta ei voida lähettää ennen, kuin kaikki tilaukseen kuuluvat tuotteet ovat lähetettävissä.

  Jos tilaat tuotteen, jota ei ole tilaushetkellä varastossa, niin saat automaattisesti päivityksiä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, yhdenaikaisesti meidän saadessamme uutta tietoa valmistajalta, joten sinulla on samat tiedot tilauksestasi kuin meillä.

  Mikäli lähetys toimitetaan noutopisteeseen, niin asiakas on velvollinen noutamaan tilauksen tuotteen säilytysajan puitteissa. Pakettitoimitukset ovat noudettava henkilökohtaisesti ja yleensä vaativat kuvallisen henkilötodistuksen luovutusta varten.

  Vauriot jotka aiheutuvat kuljetuksen aikana

  Mikäli vastaanottaessasi paketin paketissa näkyy selvästi merkkejä vahingoittumisesta on erittäin tärkeää, että jos hyväksyt lähetyksen niin otat sen vastaan huomioiden tuotteen mahdollisen huomattavankin arvonmenetyksen, tai vaihtoehtoisesti avaat paketin kuriirin/paketin toimittaneen henkilön todistaen paketin sisällön kunnon. Jos tilauksesi on vahingoittunut, niin sinun on tehtävä vahingonkorvausvaatimus tavarankuljetusyhtiölle/Postille. Tavarankuljetusyhtiön/Postin henkilökunta voi auttaa sinua tekemään korvausvaatimuksen.

  On erittäin tärkeää, että huomioit paketin kunnon välittömästi paketin saapuessa, etkä allekirjoita vastaanottaneesi mahdollisesti vahingoittunutta pakettia, jos et voi olla varma tuotteen sisällöstä tai jos et voi vaatia lainmukaista korvausta kuljetuksen aikana vahingoittuneesta tuotteesta ylläolevien ohjeiden mukaisesti.

  Voit myös kieltäytyä vastaanottamasta vaurioitunutta pakettia. Silloin paketti lähetetään takaisin meille kreditoitavaksi. Korvausvaatimuksen tekeminen on mahdollista vaikket näkisikään vauriota tuotteen vastaanottohetkellä. Huomioi kuitenkin, että sinun on otettava yhteyttä tavarantoimittajaan välittömästi, koska he eivät enää muutaman päivän kuluttua tule kantamaan vastuuta kuljetuksesta johtuvista vaurioista.

  6. Peruutusoikeus

  Asiakas voi peruuttaa minkä tahansa käsittelemättömän tilauksen asiakkaan oman Coolshop profiilin kautta. Huomaa että myyntijärjestelmällä voi kestää jopa 15 minuuttia tilausvahvistuksen saamisessa, minä aikana tilausperuutusta ei välttämättä pystytä rekisteröimään. Lisäksi, peruutuspyynnön jälkeen peruutus tullaan varmentamaan seuraavan 15 minuutin kuluessa. Onnistuneesti peruutetut tilaukset tullaan maksamaan takaisin asiakkaalle.

  Tilauksen peruutuspyyntö voidaan tehdä myös ilmoittamalla peruutuksesta Coolshop:n asiakastuelle kirjallisella peruutuspyynnöllä sähköpostitse taikka chat –toiminnon avulla. Peruutuspyynnön antamisen jälkeen Coolshop:n työntekijälle peruutuspyynnön käsittelyssä voi kestää jopa 48 tuntia ennen kuin tilaus peruutetaan, jona aikana tilaus voidaan ehtiä jo lähettämään, tehden peruutuksesta mahdotonta.

  Tilaukset, jotka asiakas olisi pystynyt hyvissä ajoin peruuttamaan omatoimisesti asiakkaan oman Coolshop tilin kautta, mutta jotka on jo keritty lähettämään ei katsota olevan peruutettuja.

  7. Palautusoikeus

  Sinulla on oikeus palauttaa Coolshop:n myymä tuote kuluttajansuojalain puitteissa. Tuote on palautettava olennaisesti samassa kunnossa ja lukumäärässä kuin tuote vastaanotettiin.

  Kuluttajan oikeuksiesi puitteissa sinulla on oikeus kieltäytyä tilauksen vastaanottamisesta taikka voit palauttaa ostoksesi, olettaen että palautuslähetys tehdään 30 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta, tuote palautetaan alkuperäisessä pakkauksessa sekä olennaisesti samassa kunnossa ja lukumäärässä kuin tuote vastaanotettiin.

  Tuote tulee lähettää takaisin vastuullisesti suojapakkauksessa. Käyttäessäsi oikeutta palauttaa tilaus takaisinmaksua varten on mahdollista että sinun on maksettava palautuksen postimaksut. Coolshop:n työntekijöillä on oikeus tehdä yksilöllisiä palautusehtoja asiakkaan kanssa. Tieto erillisistä ehdoista on annettava asiakkaalle kirjallisesti, joko sähköpostitse taikka chat –toiminnon kautta.

  Palautuslähetykset on lähetettävä osoitteeseen:

  Entertainment Trading A/S
  Loftbrovej 28-30
  9400 Nørresundby
  Denmark

  Lähetyksen on sisällytettävä viesti, jossa selvennät lähetyksen tarkoitusta.

  Palautuslähetykset on pakattava huolellisesti lähetysvaurioiden ehkäisemiseksi. Pakkaa vähintään 10cm pehmustetta lähetyksen ympärille, jotka eivät ole alkuperäispakkauksessa jonka tuotteen valmistaja on suunnitellut kuljetusta varten. Coolshop ei ole korvausvelvollinen toimituksessa tapahtuneissa vahingoissa jotka johtuvat huolimattomasta taikka kelvottomasta paketoinnista.

  Bulkki/bundle/nipussa myytävien -tuotteiden kohdalla koko tilaus on palautettava, koska kyseessä on ns. yksi tuote, joka koostuu monesta osasta. Yksittäisten tuotteiden peruuttaminen ei ole mahdollista bundle –tuotteista. Huomaathan, että seuraavanlaiset tuotteet on palautettava täysin käyttämättömänä: hajuvedet ja kosmetiikkatuotteet, pelikonsolit, pelit, elokuvat, televisiosarjat, lisätarvikkeet (ohjaimet, muistikortit, jne.), koska edellämainittujen tuotteiden kohdalla tuotteen arvo häviää huomattavasti tuotteen käyttöönottohetkellä. Käyttöönotettua tuotetta ei voida uudelleenmyydä uutena, joten tuote ei ole enää samassa kunnossa, kuin jossa se toimitettiin. Mikäli tuotteen suojamuovi taikka vastaava on poistettu tuotteesta, ei tuotteella ole enää 30 päivä palautusoikeuden mukaista palautusoikeutta. Tuote on palautettava alkuperäisessä kunnossa ja samassa alkuperäisessa paketoinnissa, kuin jossa tuote toimitettiin. Puutteellinen tai vahingoittunut paketointi johtaa palautusoikeuden raukeamiseen ja menetykseen.

  Pelien ja muiden ohjelmien yhteydessä tuotteet voidaan palauttaa vain, jos tuotteen suojamuovi on ehjyt. Sama koskee myös elokuvia ja sarjoja. Jos otat tuotteen pois suojamuovistaan tai rikot paketin sinetin/sinetöinnin luovut oikeudestasi tuotteen palauttamiseen kuluttajasuojalain mukaisesti.

  Emme hyväksy noutolähetyksiä tai lähetyksiä, joiden postikulut maksetaan paketin luovutuksen yhteydessä.

  Palautukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tavallinen käsittelyaikamme viallisten tuotteiden kohdalla on yksi viikko paketin vastaanottamisen jälkeen, jonka jälkeen teemme joko uudelleenlähetyksen taikka takaisinmaksun tilauksesta. Palautettavan lähetyksen vastaanoton yhteydessä kaikki tuotteen tullaan tarkastamaan niiden palautusoikeuden kelpoisuuden osalta. Mikäli takaisinmaksussa kestää pidempään kuin 9 arkipäivää vastaanotettuasi varmistuksen takaisinmaksusta ole hyvä ja ota yhteyttä asiakastukeemme.

  Maksunpalautusta varten voimme tarvita IBAN tilinumerosi, jonka voit antaa asiakastuellemme takaisinmaksua varten.

  Huomaa että toimitus jonka vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta ja joka on palautettu takaisin lähettäjälle ei katsota laillisesti olevan palautettu. EU lainsäädännön ja säädösten mukaan myyjälle on aina ilmoitettava erikseen kieltäytymisestä ja tilauksen peruutuksesta, jotta lähetyksestä kieltäytymisen voidaan katsoa olevan kelpaava tilauspalautus.

  Koodituotteet sekä muut sähköisesti jaettavat tuotteet

  Yhdessä kuluttajan oikeuksiesi kanssa Coolshop:n linjaus on että kaikki verkkotuotteet (ml. koodituotteet) ovat palautuskelvottomia sekä korvauskelvottomia niiden avaamisen jälkeen. Sähköpostitse toimitettavissa tuotteissa tuotteen lähetys sähköpostitse katsotaan tuotteen avaamiseksi ja täten velvotteiden menetykseksi. Erittäin epätodennäköisessä tilanteessa jossa tuote ei toimi valmistajasta taikka julkaisijasta johtuvasta syystä asiakkaan on otettava yhteyttä tuotteen valmistajaan taikka julkaisijaan ratkaistakseen ongelma. Tilauksia ei tulla korvaamaan taikka maksamaan takaisin.

  8. Virhe- ja korvausvastuu

  Coolshop varaa oikeuden veloitaa asiakkaalta kaikista kuluista jotka asiakas on aiheuttanut, taikka asiakkaan teot ovat aiheuttaneet, taikka jotka aiheutuvat asiakkaan tekojen puuttumisesta. Edellämainitut sisältävät mutta eivät rajoitu puuttuvaan sisältöön, ylimääräisiin toimituspalveluihin ja asiattomiin viivästyksiin.

  Coolshop ilmoittaa ylimääräisistä kuluista asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä.

  Kaikki Coolshop:lle korjattavaksi taikka palautetuksi lähetetyt vialliset tuotteet tarkistetaan virheiden osalta. Tuotteen vastaanottamisen jälkeen tarkistukäsittely kestää 3-5 arkipäivää. Mahdolliset jälkeenpäinsuoritettavat korjauskäsittelyt voivat kestää jopa 30 päivää, taikka pidempäänkin riippuen kyseessä olevasta tuotteesta sekä valmistajan suosittelemasta toimenpiteestä.

  Huoltotöiden aikana Coolshop ei ole vastuussa elektronisesta, digitaalisesta taikka muusta ei fyysisestä sisällöstä, taikka muusta epäsuoranaisesti tuotteeseen liittyvästä sisällöstä. Asiakkaan on varmistettava ko. sisällön varmuuskopiointi taikka muu suojaaminen.

  Tuotteen vauriot voidaan korvata vain enintään tuotteen hinnan arvosta. Korvaus voi olla myös vähemmän kuin tuotteen alkuperäinen hinta. Korvaus voidaan tehdä joko takaisinmaksuna taikka Coolshop -palkintopisteinä.

  Kaikki vauriot jotka johtuvat tuotteen epäasianmukaisesta käsittelystä taikka –käytöstä, taikka jothuen mahdollisesti mukana tulleen käyttöoppaan lukemattomuudesta, taikka vauriot jotka ovat tahallisesti aiheutettuja, eivät kuulu korvausvastuun alaisuuteen. Tuotteen avaaminen sekä omatoiminen huoltaminen eväävät tuotteen takuun ellei tuotteen valmistaja ole toisin määritellyt asian puolesta.

  Coolshop ei korvaa virheitä jotka johtuvat alkuperäismateriaalin virheestä. Mikäli tuotteessa oleva virhe voidaan kyseenalaistaa tulkinnaltaan niin virhe- ja korvausvastuu siirtyy asiakkaalle.

  Kolmannen osapuolen tekemät muutokset eväävät tuotteen virhe- ja korvausvastuun.

  Coolshop ei korvaa mitään välillisiä taikka välittömiä vaurioita jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheestä.

  Coolshop:lle korjattavaksi lähetettyä tuotetta säilytetään 3 kuukauden ajan, jonka jälkeen tuote tullaan kierrättämään. Asiakkaalle ilmoitetaan korjaustapahtuman valmistumisesta sähköpostitse. Mikäli korjattavaksi palautettua tuotetta ei voida varmentaa asiakkaalle kuuluvaksi, tuotetta säilytetään samaisen 3 kuukauden ajan jonka jälkeen tuote kierrätetään.

  Reklamaatio tuotteille, jotka eivät sisällä virheitä

  Coolshop vastaanottaa joskus tuotteita, jotka on merkitty viallisiksi mutta eivät ole viallisia tai viat johtuvat epätarkoituksenmukaisesta käytöstä. Mikäli vastaanotamme tällaisen tuotteen, tuote palautetaan asiakkaalle ja voimme laskuttaa vian etsimiseen käytetystä ajasta, sekä tapauksen käsittelystä ja paperityöstä, että tuotteen toimituskulut tavarakohtaisesti. Käsittelyhintamme lasketaan per käytetty 30 min, hintaan 35,00 € + alv.

  9. Reklamaatiot ja valitukset

  Ylläpidämme korkeaa palvelutasoa ja tulemme tekemään kaikkemme parantaaksemme palveluamme aina kuin vain mahdollista. Otamme kaikki valitukset vakavasti ja teemme kaikkemme ratkaistaksemme ne niin nopeasti kuin mahdollista.

  Tilauksen toimittamattomuusvalituksiin viittaavat vastalauseet on tehtävä 4-5 arkipäivän kuluessa tilauksen lähetysvarmituksen lähetettyä sähköpostitse.

  Toimituksen aikana vaurioituneista lähetyksistä ovat ilmoitettava myyjälle niin nopeasti kuin mahdollista tilauksen vastaanottamisen jälkeen. Vaurion on oltava varmennettavissa. Kuvat vaurioista sekä tavarantoimittajan vaurioilmoituksesta voidaan lähettää asiakastuellemme osoitteeseen info (a) coolshop.fi. Asiakkaan on ilmoitettava myyjälle riittävästi tietoja tilauksen tunnistamiseksi. Asiakkaan on tarvittaessa todistettava olevansa maksusopimuksen tekijä maksutodistuksella.

  Reklamaatiot käsitellään vain ja ainoastaan kirjallisesti toimitettuna. Kaikki suulliset valitukset jätetään huomiotta. Reklamaatiot voidaan lähettää info (a) coolshop.fi –osoitteeseen taikka kirjeenä myyjän määrittelemään osoitteeseen. Reklamaatiot voidaan tehdä myös sähköisesti mikäli Coolshop:n asiakastuki on niin täsmentänyt asiasta asiakkaalle.

  Asiakaspalvelun edustajat eivät voi käsitellä valituksia suoranaisesti. Kaikki reklamaatiot käsitellään reklamaatio-osaston edustajan puolesta. Tarvittaessa reklamaation käsittelyyn voidaan sisällyttää muita Coolshop:n työntekijöitä.

  Mikäli sinulla on huolia taikka valituksia, niin ota viipymättä yhteyttä asiakastukemme edustaan chat –toimintomme kautta.

  Löydät myös vastauksen yleisimpiin ongelmiin useimmiten kysyttyjen kysymysten (UKK) sekä tuki -sivumme kautta.

  Koodituotteet sekä muut sähköisesti jaettavat tuotteet

  Reklamaatiokäytäntö digitaalisen sisällön kanssa on sama kuin palautuskäytännössä. Tilauksia ei tulla korvaamaan taikka maksamaan takaisin.

  Lataustuotteen / code-via-email tuotteen ostaessasi takaamme että tuote on ladattavissa ja että koodi toimii tuotteen aktivoimiseen kolmen vuoden ajan ostohetkestä.

  9.1 Tietoja valitusoikeudesta

  Euroopan komission verkossa toimivaa valitusportaalia voidaan käyttää valituksen tekemiseen. Tieto on erittäin asiankohtaista varsinkin jos asut toisessa maassa kuin myyjä, Coolshop:n tapauksessa mikäli et asu Tanskassa, jossa yrityksemme pääkonttori sijaitsee. Valitukset voidaan tehdä tässä osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Valituksen luodessasi muista sisällyttää sähköpostiosoitteemme info(a)coolshop.fi valitukseen.

  10. Lisäpalvelut

  Coolshop voi ajoittain tarjota listaamattomia erikois- taikka lisäpalveluita, joista sovitaan erikseen tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

  Millään erikoistilauksella, sekä tuotteilla joille on tehty muutoksia, sekä millään erikoispalvelulla jotka on toimitettu asiakkaalle ei ole peruutus- taikka palautusoikeutta. Kaikki erikoistoimenpiteet jotka on jo aloitettu tullaan veloittamaan mikäli tilauksen peruutus tehdään tilauksen varmistuksen jälkeen, mutta ennen erikoistoimenpiteen toimitusta asiakkaalle. Kaikki erikoistoimenpiteet tullaan pysäyttämään mahdollisimman pian peruutuspyynnön jälkeen.

  11. Tarjoukset sekä rajoitukset

  Yritysasiakkaille voidaan tarjota kauppasopimus jonka ehdot eroavat osittain taikka kokonaisuudessaan näistä ehdoista. Kaikki sivustolla olevat tarjoukset ovat suunnattu vain yksityisasiakkaille eikä yritysasiakkaille.

  Ajoittain ehdoissa voi olla sesonkikohtaisia taikka muutoin aikarajoitteisia lisäyksiä jotka vaikuttavat näiden ehtojen lisäksi kauppasopimukseen, esim. pidennetty palautusoikeusaika. Lisäehdot pätevät vain myyjän ilmoittaman ennaltamääritellyn ajanjakson verran vain myyjän mainitsemille tuotteille. Lisäehtojen umpeuduttua näitä ehtoja sovelletaan niiden kokonaisuudessaan ilman ko. lisäkohtia.

  Tarjoukset jotka on rajoitettu tiettyyn lukumäärään taikka tiettyyn tuotteeseen ovat voimassa vain niin kauan kuin tarjous on määritelty voimassaolevaksi taikka niin kauan kunnes tuote on myyty loppuun.

  Jotkin tuotteet voivat olla rajoitettuja joko määrällisesti taikka vaatia asiakkaan olevan tietyn ikäinen. Näissä tapauksissa asiakkaan on oltava valmis tarjoamaan tarvittavat tiedot varmistaakseen heidän oikeudellisuutensa tilauksen vastaanottamiseen joko Coolshop:lle taikka kolmannelle osapuolelle, esim. tilauksen toimittajalle.

  Kaikki käytetyt tuotteet myydään ”kuten ne ovat”.

  Tuotteiden varastosaldo on niin ajankohtainen kuin vain voidaan katsoa olevan kohtuullista, mutta voi esim. alesesonkien ja muun korkean verkkoliikenteen aikana olla viiveellinen.

  12. Sovellettava lainsäädäntö erimielisyyksissä

  Kaikki erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti asiakkaan ja myyjän välisellä sopimuksella asiasta ensin keskusteltua myyjän asiakastuen kanssa. Erimielisyystilanteessa myyjä noudattaa Tanskalaista lakia sekä Tanskan kuluttaja-asiamiehen (Consumerbudsman) käytäntöjä, taikka muun Euroopan maan viranomaisten päätöksiä riitatilanteissa.

  Asiakkaalla on oikeus riitauttaa mikä tahansa näiden ehtojen kohdista. Kaikki erimielisyydet näistä ehdoista ja tulkinnasta ratkaistaan Tanskan lain mukaan Coolshop:n päätoimistoa lähimmässä Tanskalaisessa käräjäoikeudessa.

Versio 3.2
Päivitetty viimeksi 15. toukokuuta 2024